Er zitten geen restricties aan het gebruik van een keyword. Het gebruik van letters en cijfers is mogelijk vanaf één teken en er is geen limiet. Echter, hoe langer het keyword hoe groter de kans dat een eindgebruiker een fout maakt bij het invoeren van het keyword.

Was dit een antwoord op uw vraag?