SMS Alert is een initiatief waarbij de Nederlandse politie met behulp van SMS-berichten burgers inschakelt als zij de hulp van de bevolking in een bepaald gebied kan gebruiken. Hieronder valt bijvoorbeeld het opsporen van verdachten, vermiste personen of het waarschuwen bij (milieu)rampen. Daarnaast wordt SMS Alert ook gebruikt om preventie berichten te sturen. Bijvoorbeeld om mensen te attenderen op oplichters aan de deur, kinderlokkers, inbrekers enz.

Was dit een antwoord op uw vraag?