SMS API

Wat is SMS API?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een Application Programming Interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API’s de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere API’s. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API.

Spryng’s API, voor het versturen van SMS berichten, zorgt er door de integratie met bestaande software voor dat er zowel handmatig als volledig geautomatiseerd SMS verstuurd kan worden. Door SMS API in te zetten bereikt u gemakkelijk grote groepen mensen tegelijk. Door een koppeling te maken met uw agendasysteem, kunnen SMS Notificaties geheel geautomatiseerd worden verstuurd.

Was dit een antwoord op uw vraag?