Een kickback fee is een beloning die een partij ontvangt bij het succesvol introduceren van een (commerciële) lead bij een andere partij. Een kickback-fee kan bijvoorbeeld worden betaald worden aan een softwareleverancier die een SMS Gateway in zijn software heeft geïmplementeerd, wanneer zijn klanten rechtstreeks bij de SMS Gateway leverancier SMS-credits inkopen.

Was dit een antwoord op uw vraag?