Een SMS Platform maakt het mogelijk om met een online webtool SMS-berichten te versturen en te ontvangen naar handsets van gebruikers met alle daarbij behorende rapportages en statistieken.

Door gebruik te maken van een SMS Platform kunnen grote groepen mensen tegelijkertijd worden bereikt via SMS-berichten.

Was dit een antwoord op uw vraag?