Een SMS-reminder is een SMS-bericht dat verstuurd wordt ter herinnering aan een vooraf ingeplande afspraak. In de gezondheidssector maken veel ziekenhuizen en instellingen gebruik van SMS-reminders. Voor meer informatie over SMS-reminders en andere SMS-toepassingen die in de gezondheidssector worden ingezet klik hier.

Bij organisaties die SMS-reminder inzetten is de ‘no show’ van klanten significant lager dan bij organisaties die dit niet inzetten. Een hoge ‘no show’ binnen een bedrijf kan tot een grote (onnodige) kostenpost leiden binnen een bedrijf.

Was dit een antwoord op uw vraag?