Unicode is een internationale standaard voor de codering van grafische tekens en symbolen in binaire codes, vergelijkbaar met de ASCII-standaard. De standaard voorziet alle tekens en symbolen (‘karakters’) van alle geschreven talen van een nummer.

Was dit een antwoord op uw vraag?