De patiënt- of klantgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De persoonsgegevens worden gecodeerd en verstuurd via een beveiligde Gateway.

Was dit een antwoord op uw vraag?