U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Spryng, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en het wissen en overdragen van de door Spryng verwerkte/opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Was dit een antwoord op uw vraag?