Intrekken toestemming

Heb ik recht op intrekken toestemming, inzage, rectificatie, het wissen en overdragen van persoonsgegevens?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Spryng, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en het wissen en overdragen van de door Spryng verwerkte/opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Was dit een antwoord op uw vraag?