Verwerking persoonsgegevens

Op basis van welke grondslag verwerkt Spryng persoonsgegevens?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naast het verwerken van persoonsgegevens met uw ondubbelzinnige toestemming, doet Spryng dit omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op grond van de overeenkomst met u als klant, en op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

Om van de diensten van Spryng, zoals het versturen en of ontvangen van SMS-berichten, gebruik te kunnen maken is het dan ook noodzakelijk dat door u persoonsgegevens (zoals telefoonnummers) worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Spryng haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

Was dit een antwoord op uw vraag?