Naast het verwerken van persoonsgegevens met uw ondubbelzinnige toestemming, doet Spryng dit omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op grond van de overeenkomst met u als klant, en op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

Om van de diensten van Spryng, zoals het versturen en of ontvangen van SMS-berichten, gebruik te kunnen maken is het dan ook noodzakelijk dat door u persoonsgegevens (zoals telefoonnummers) worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal Spryng haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

Was dit een antwoord op uw vraag?