Er zullen drie omgevingen worden gerealiseerd, te weten de test-, staging- en live-omgeving. Deze omgevingen voor ontwikkeling, testen en productie zijn gescheiden. Voor de drie omgevingen worden ook drie verschillende SMS-accounts geactiveerd. 

Was dit een antwoord op uw vraag?