Wbp

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. 

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat wel en niet is toegestaan met persoonsgegevens. Elke Nederlander heeft het recht op informatie en inzage in zijn of haar gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Was dit een antwoord op uw vraag?