WGBO

Wat is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

De wet houdt in dat de cliënt goed geïnformeerd moet zijn over het handelen van de zorgverleners en dat handelingen alleen mogen plaatsvinden na goedkeuring van de patiënt. De wet gaat in zodra er een overeenkomst is tussen beide partijen.

Was dit een antwoord op uw vraag?