NEN 7510

Wat is de NEN 7510?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie Instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Voor de zorgsector is een aangepaste versie van de Code opgesteld. De reden hiervoor is dat er met name extra aandachtspunten zijn (zoals privacybescherming en het taalgebruik, dat voor de zorgsector niet volledig duidelijk is). Voor de zorgsector wordt de NEN 7510 aangevuld met:

NEN 7512: Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling.

NEN 7513: Logging. Dat wil zeggen het vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossier, zodat achterhaald kan worden wie er toegang heeft gehad tot het dossier (deze ontwikkeling is begonnen in 2009);

NEN 7521: Toegang tot patiëntengegevens.

In 2011 werd de norm NEN 7511 (Toetsbaar voorschrift voor solopraktijken, samenwerkingsverbanden en grote instellingen) opgenomen in de norm NEN 7510.

Was dit een antwoord op uw vraag?