ISO is een onafhankelijke organisatie die documenten opstelt met vereisten, richtlijnen, specificaties of kenmerken die consistent kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel.

Was dit een antwoord op uw vraag?