Whitelabel

Wat is Whitelabel?

Nathalie Belchior Massa avatar
Geschreven door Nathalie Belchior Massa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een whitelabel product (of dienst) wordt geproduceerd door een bedrijf en door andere bedrijven gerebrand. Hierdoor is het voor de eindgebruiker niet te achterhalen wie er achter het product zit.

Websites gebruiken Whitelabel om een succesvol merk in de markt te zetten zonder investeringen in technologie of innovatie. Whitelabel maakt het mogelijk voor bedrijven om gespecialiseerde services in te zetten zonder te investeren in het product of de service.

Was dit een antwoord op uw vraag?