U kunt uw persoonlijke (bedrijfs)gegevens inzien door onder ‘Mijn gegevens’ op ‘Profiel’ te klikken. Hier zijn de gegevens ook te wijzigen. Wij adviseren onze klanten alle velden volledig in te vullen. Dit zijn o.a. uw bedrijfsgegevens, contactgegevens, factuuradres en btw-gegevens. 

Was dit een antwoord op uw vraag?