Het is mogelijk om contacten toe te voegen vanuit een extern (Excel) bestand.

Let op: het Excel bestand dient opgeslagen te zijn als CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens). Indien u gegevens importeert van een niet-Windows omgeving (Mac e.d.), denk er dan aan dat dit een save-as CSV-bestand met Windows opmaak is. Wanneer u de gegevens niet op de juiste manier opslaat, kan het importeren van uw gegevens in het adresboek ook niet goed worden verwerkt. 

Het is belangrijk dat het telefoonnummer altijd in kolom A geplaatst wordt in het Excel bestand. In kolom B kunt u eventueel de naam invoeren van het desbetreffende nummer. In kolom C en D kunt u tevens nog zelfgekozen gegevens plaatsen (tijd van een afspraak, datum, gepersonaliseerde link, etc.). Het uploaden van contacten via Excel is handig als u een gepersonaliseerde SMS wilt versturen. 

Was dit een antwoord op uw vraag?